Sıkça Sorulan Sorular2020-03-14T07:33:44+00:00

Keramika Tasarım Yarışması

Sıkça Sorulan Sorular

Tasarımlar rölyef şeklinde mi olmak zorunda?2020-03-07T07:22:37+00:00

Tasarım yaklaşımı olarak rölyef veya resimsel anlatım seçimi, yarışmacının kendi inisiyatifindedir.

Yarışmaya gönderilen tasarımlar bilgisayar çizimi olmak zorunda mı yoksa elle çizim olarak da katılabilir miyiz?2020-03-07T07:22:33+00:00

Yarışmacıların tasarımlarını ifade ediş biçimlerinde herhangi bir sınırlama bulunmamakla birlikte, yarışma şartnamesinde katılımcılardan uyulması beklenen kuralların uygunluğu her koşulda aranacaktır. ( Kazanan yarışmacılardan dijital çizim- tasarım formatları talep edilecektir. )

Yarışmaya katılmak için bir ön kayıt var mı?2020-03-07T07:22:29+00:00

Ön kayıt ve üyelik yoktur. Yarışmaya başvuru formunu doldurduktan sonra paftalarınızı yükleyerek başvurabilirsiniz.

Yarışmada istenilenler hakkında nasıl bilgi alabilirim?2020-03-07T07:22:25+00:00

https://yarisma.keramika.com.tr/ adresinden şartnameyi indirerek katılımcılardan istenen bilgilere ulaşabilirsiniz.

Mimari dekoratif sanatlar bölümü öğrencilerinin yarışmaya katılması mümkün müdür?2020-03-07T07:22:21+00:00

Yarışmamız sanat ve tasarım eğitimi veren fakültelerin ve meslek yüksekokullarının tüm önlisans, lisans, yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik öğrencilerine açıktır

Yarışma sadece öğrencileri mi kapsıyor, seramik öğretmenliği mezunuyum katılma hakkım var mıdır?2020-03-07T07:21:46+00:00

Yarışmaya 18 yaş ve üstü yurt içindeki Güzel Sanatlar Fakültesi/Sanat ve Tasarım Fakültesi/Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi gibi sanat ve tasarım eğitimi veren fakültelerin tüm önlisans, lisans, yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik öğrencilerine açıktır.

Yarışma için gönderilen evraklarda bir eksiklik olması durumunda nasıl bir yol izlenmektedir?2020-03-07T07:21:41+00:00

Eksik olarak gönderilen başvurulardan yarışma sekretaryamız herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

Ödül töreni sırasında ödül kazanan tasarımcının salonda bulunamaması durumunda nasıl bir yol izlenmektedir?2020-03-07T07:21:37+00:00

Ödül Töreni öncesinde kazanan tüm tasarımcılar telefon ile aranarak katılım teyitleri alınmaktadır. Ödül törenine katılım konusunda sorun yaşayan (yurt dışında bulunma / hastalık / iş yoğunluğu gibi) yarışmacılarımızdan ödül törenine yerlerine katılacak kişilerin bilgileri istenmekte olup ayrıca yarışmacılardan vekaleten ödül törenine katılacak kişilere ödül almaları durumunda yerlerine alabilmelerini teminen vekalet vermeleri istenmektedir.

Yurt Dışı’nda öğrenim gören, yaşayan T.C. vatandaşları yarışmaya katılabiliyor mu?2020-03-07T07:21:33+00:00

Yurt dışında öğrenim gören, yaşayan T.C. vatandaşları yarışmaya katılamazlar.

Yarışma için gönderilen paftaların nasıl bir düzende olması gerekiyor? Birden fazla pafta gönderilirse ne yapılmaktadır?2020-03-07T07:21:30+00:00

Paftalarda kullanılacak tasarım görsellerinin, tasarımla ilgili bütün düşünce ve detayları verecek şekilde seçilmesi gerekmektedir. E-mail ile tasarım ile ilgili fazla pafta gönderilmesi durumunda bu seçimin yeknesaklığın sağlanması amacıyla değerlendirme WEB sayfası aracılığı ile gönderilen görseller doğrultusunda yapılacaktır. Pafta-görsel görünümü ile ilgili detaylı bilgiyi veren kullanılabilir hazır şablonlar WEB sayfasında yer almaktadır.

1. Ulusal Keramika Seramik Tasarım Yarışması’na başka bir yarışmaya katılmış tasarım ile katılmak mümkün müdür?2020-03-07T07:21:26+00:00

Yarışmaya katılan her proje için; özgünlük, daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış olması ve hâlihazırda tasarımı yapılmış, üretilmiş ve satışa sunulmamış olması şartı aranmaktadır. Bunların aksi bir durumun tespiti ve bu tespitin jüri üyelerinin çoğunluğu tarafından onaylanması halinde, söz konusu proje ve bu proje ile yarışmaya başvuran yarışmacı/yarışmacıların varsa diğer başvuruları yarışma kapsamından çıkarılacaktır. Eğer proje ödül kazanmış ise, kazanılan ödülle beraber bu proje ile yarışmaya başvuran yarışmacı/yarışmacıların varsa kazandıkları tüm ödüller Keramika Seramik Yarışması Sekreteryası tarafından geri istenir. Aksi durumlarda gerekli hukuki yollara başvurulacaktır

Başvuru aşamasında sorun yaşıyorum. Sistemde bir arıza gerçekleşmiş olabilir mi? Başvuru süresi uzatılacak mı?2020-03-07T07:14:12+00:00

Yarışmaya başvuruların son günlere bırakılması nedeniyle sisteme aşırı yüklenilme olması nedeniyle başvuruların tamamlanmasında sorunlar yaşanabilmektedir. Bu nedenle yarışmacılarımızın başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını takip edebilmek amacıyla başvuru sonunda sistemin otomatik olarak gönderdiği maili alması gerekmektedir. Yarışmacılarımızdan başvurularını tamamlayamadıkları ve başvuru süresinin uzatılıp uzatılamayacağı sorusu gelebilmesine cevap olarak başvuru süresinin uzatılması gibi bir durum söz konusu değildir.

Yarışmaya hangi kategoriden başvurabilirim?2020-03-07T07:21:20+00:00

Yarışmada öğrenci başvurusu olmak üzere 2 ayrı kategori yer almaktadır. Her kategoride yarışmaya katılacaklar için her bir kategori için en fazla 2 farklı tasarım ile yarışmaya başvuru yapılabilir.

Yarışmaya bireysel veya grup olarak başvuruda bulunma imkanı var mıdır?2020-03-07T07:20:22+00:00

Yarışmamız sadece bireysel başvurulara açık olup, grup başvurularına kapalıdır.

Yarışmaya Yabancı Uyruklu Vatandaşların katılması mümkün müdür?2020-03-07T07:13:07+00:00

Yarışmamıza başvuru şartı olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma şartı aranmaktadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden öğrenci – üniversitelerin ve yabancı Uyruklu Vatandaşların başvurusuna kapalıdır.

Yarışmaya elden başvuru yapabilir miyim?2020-03-07T07:20:15+00:00

Yarışmamıza başvurular internet üzerinden yapılmaktadır. Bu nedenle elden yapılan başvurular kabul edilememektedir

Başvurunun WEB üzerinden başarı ile tamamlandığını nasıl anlayabilirim?2020-03-07T07:11:38+00:00

Yarışmamıza internet üzerinden başvurunuzun başarılı olarak tamamlanması sonucunda ekranda başvuru başarılı ibaresi görülecek ve sistem tarafından vermiş olduğunuz mail adresine bir onay maili gönderilecektir. Bu onay mailinin gelmemesi durumunda başvurunuz sırasında bir hata oluştuğu görülmekte ve başvurunuzu yeniden yapmanız gerekmektedir. Devam eden sistem hatası sonucunda ise yarışma sekretaryasına  yarisma@keramika.com.tr adresine mail yolu ile ya da 0 (274) 266 20 02 telefon numarasından ulaşarak bilgi alabilirsiniz.

Sistem sorunu ve şifrenin unutulması durumunda ne yapılması gerekmektedir?2020-03-07T07:11:32+00:00

Web sitesine üyelik şartı gerekmemektedir. Yarışmaya başvuru sırasında yarışmacı tarafından başvuru formu doldurulurken, ekte yer alan hazır pafta şablonları kullanılmalıdır. Sisteme yüklemeye hazır olan tasarımlar 300 dpi JPEG formatında olmalıdır. Yarışmayı kazanan tasarımlar için, istenilen dosya formatları ve sisteme yüklenmeleri konusunda ayrıca bilgilendirme yapılarak süre verilecektir.

Yarışma sonuçları nerede ve ne zaman açıklanacak?2020-03-07T07:11:27+00:00

Yarışma sonuçları ile ödül kazanan tasarım ve tasarımcı bilgileri https://yarisma.keramika.com.tr/ adresinden duyurulmaktadır. Bu duyurular, ilgili jüri değerlendirmelerinin bitişini takiben aynı iş günü içerisinde yapılacaktır.

Yarışmaya birden fazla tasarım ile katılmak mümkün müdür? Her bir tasarım için farklı rumuz belirlemek gerekiyor mu?2020-03-07T07:11:23+00:00

Yarışmamıza her bir kategoride, en fazla 2 tasarım ile başvurabilirsiniz. Birden fazla tasarım ile başvuruda bulunulması durumunda tasarımcının her bir tasarım için ayrı birer rumuz belirlenmesi gerekmektedir.

Yarışmaya başvuru esnasında kaç şekilde tasarımın görselinin yüklenmesi-gönderilmesi gerekmektedir?2020-03-07T07:08:29+00:00

Her projede, tasarımın temel ilkelerini açık olarak tanımlayan ve uygulamalarını anlatan görünüşler ile tasarımın plan, konsept, ölçü cephe ve kesit görünüşleri yer alacaktır. Yarışmacılar, web sitesi üzerinden elde edecekleri hazır şablondaki beyaz zemine, tasarımlarını (300 dpi, 24 Bit renk derinliğine sahip ve JPEG formatında) beyaz zeminde ve ölçekli olarak, tek bir sayfadan oluşan pafta ile en fazla 1 MB boyutunda ve WEB sayfasına doğrudan ekleyerek göndermek durumundadırlar.

Tasarımlar rölyef şeklinde mi olmak zorunda?2020-03-07T07:22:37+00:00

Tasarım yaklaşımı olarak rölyef veya resimsel anlatım seçimi, yarışmacının kendi inisiyatifindedir.

Yarışmaya gönderilen tasarımlar bilgisayar çizimi olmak zorunda mı yoksa elle çizim olarak da katılabilir miyiz?2020-03-07T07:22:33+00:00

Yarışmacıların tasarımlarını ifade ediş biçimlerinde herhangi bir sınırlama bulunmamakla birlikte, yarışma şartnamesinde katılımcılardan uyulması beklenen kuralların uygunluğu her koşulda aranacaktır. ( Kazanan yarışmacılardan dijital çizim- tasarım formatları talep edilecektir. )

Yarışmaya katılmak için bir ön kayıt var mı?2020-03-07T07:22:29+00:00

Ön kayıt ve üyelik yoktur. Yarışmaya başvuru formunu doldurduktan sonra paftalarınızı yükleyerek başvurabilirsiniz.

Yarışmada istenilenler hakkında nasıl bilgi alabilirim?2020-03-07T07:22:25+00:00

https://yarisma.keramika.com.tr/ adresinden şartnameyi indirerek katılımcılardan istenen bilgilere ulaşabilirsiniz.

Mimari dekoratif sanatlar bölümü öğrencilerinin yarışmaya katılması mümkün müdür?2020-03-07T07:22:21+00:00

Yarışmamız sanat ve tasarım eğitimi veren fakültelerin ve meslek yüksekokullarının tüm önlisans, lisans, yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik öğrencilerine açıktır

Yarışma sadece öğrencileri mi kapsıyor, seramik öğretmenliği mezunuyum katılma hakkım var mıdır?2020-03-07T07:21:46+00:00

Yarışmaya 18 yaş ve üstü yurt içindeki Güzel Sanatlar Fakültesi/Sanat ve Tasarım Fakültesi/Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi gibi sanat ve tasarım eğitimi veren fakültelerin tüm önlisans, lisans, yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik öğrencilerine açıktır.

Yarışma için gönderilen evraklarda bir eksiklik olması durumunda nasıl bir yol izlenmektedir?2020-03-07T07:21:41+00:00

Eksik olarak gönderilen başvurulardan yarışma sekretaryamız herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

Ödül töreni sırasında ödül kazanan tasarımcının salonda bulunamaması durumunda nasıl bir yol izlenmektedir?2020-03-07T07:21:37+00:00

Ödül Töreni öncesinde kazanan tüm tasarımcılar telefon ile aranarak katılım teyitleri alınmaktadır. Ödül törenine katılım konusunda sorun yaşayan (yurt dışında bulunma / hastalık / iş yoğunluğu gibi) yarışmacılarımızdan ödül törenine yerlerine katılacak kişilerin bilgileri istenmekte olup ayrıca yarışmacılardan vekaleten ödül törenine katılacak kişilere ödül almaları durumunda yerlerine alabilmelerini teminen vekalet vermeleri istenmektedir.

Yurt Dışı’nda öğrenim gören, yaşayan T.C. vatandaşları yarışmaya katılabiliyor mu?2020-03-07T07:21:33+00:00

Yurt dışında öğrenim gören, yaşayan T.C. vatandaşları yarışmaya katılamazlar.

Yarışma için gönderilen paftaların nasıl bir düzende olması gerekiyor? Birden fazla pafta gönderilirse ne yapılmaktadır?2020-03-07T07:21:30+00:00

Paftalarda kullanılacak tasarım görsellerinin, tasarımla ilgili bütün düşünce ve detayları verecek şekilde seçilmesi gerekmektedir. E-mail ile tasarım ile ilgili fazla pafta gönderilmesi durumunda bu seçimin yeknesaklığın sağlanması amacıyla değerlendirme WEB sayfası aracılığı ile gönderilen görseller doğrultusunda yapılacaktır. Pafta-görsel görünümü ile ilgili detaylı bilgiyi veren kullanılabilir hazır şablonlar WEB sayfasında yer almaktadır.

1. Ulusal Keramika Seramik Tasarım Yarışması’na başka bir yarışmaya katılmış tasarım ile katılmak mümkün müdür?2020-03-07T07:21:26+00:00

Yarışmaya katılan her proje için; özgünlük, daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış olması ve hâlihazırda tasarımı yapılmış, üretilmiş ve satışa sunulmamış olması şartı aranmaktadır. Bunların aksi bir durumun tespiti ve bu tespitin jüri üyelerinin çoğunluğu tarafından onaylanması halinde, söz konusu proje ve bu proje ile yarışmaya başvuran yarışmacı/yarışmacıların varsa diğer başvuruları yarışma kapsamından çıkarılacaktır. Eğer proje ödül kazanmış ise, kazanılan ödülle beraber bu proje ile yarışmaya başvuran yarışmacı/yarışmacıların varsa kazandıkları tüm ödüller Keramika Seramik Yarışması Sekreteryası tarafından geri istenir. Aksi durumlarda gerekli hukuki yollara başvurulacaktır

Başvuru aşamasında sorun yaşıyorum. Sistemde bir arıza gerçekleşmiş olabilir mi? Başvuru süresi uzatılacak mı?2020-03-07T07:14:12+00:00

Yarışmaya başvuruların son günlere bırakılması nedeniyle sisteme aşırı yüklenilme olması nedeniyle başvuruların tamamlanmasında sorunlar yaşanabilmektedir. Bu nedenle yarışmacılarımızın başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını takip edebilmek amacıyla başvuru sonunda sistemin otomatik olarak gönderdiği maili alması gerekmektedir. Yarışmacılarımızdan başvurularını tamamlayamadıkları ve başvuru süresinin uzatılıp uzatılamayacağı sorusu gelebilmesine cevap olarak başvuru süresinin uzatılması gibi bir durum söz konusu değildir.

Yarışmaya hangi kategoriden başvurabilirim?2020-03-07T07:21:20+00:00

Yarışmada öğrenci başvurusu olmak üzere 2 ayrı kategori yer almaktadır. Her kategoride yarışmaya katılacaklar için her bir kategori için en fazla 2 farklı tasarım ile yarışmaya başvuru yapılabilir.

Yarışmaya bireysel veya grup olarak başvuruda bulunma imkanı var mıdır?2020-03-07T07:20:22+00:00

Yarışmamız sadece bireysel başvurulara açık olup, grup başvurularına kapalıdır.

Yarışmaya Yabancı Uyruklu Vatandaşların katılması mümkün müdür?2020-03-07T07:13:07+00:00

Yarışmamıza başvuru şartı olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma şartı aranmaktadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden öğrenci – üniversitelerin ve yabancı Uyruklu Vatandaşların başvurusuna kapalıdır.

Yarışmaya elden başvuru yapabilir miyim?2020-03-07T07:20:15+00:00

Yarışmamıza başvurular internet üzerinden yapılmaktadır. Bu nedenle elden yapılan başvurular kabul edilememektedir

Başvurunun WEB üzerinden başarı ile tamamlandığını nasıl anlayabilirim?2020-03-07T07:11:38+00:00

Yarışmamıza internet üzerinden başvurunuzun başarılı olarak tamamlanması sonucunda ekranda başvuru başarılı ibaresi görülecek ve sistem tarafından vermiş olduğunuz mail adresine bir onay maili gönderilecektir. Bu onay mailinin gelmemesi durumunda başvurunuz sırasında bir hata oluştuğu görülmekte ve başvurunuzu yeniden yapmanız gerekmektedir. Devam eden sistem hatası sonucunda ise yarışma sekretaryasına  yarisma@keramika.com.tr adresine mail yolu ile ya da 0 (274) 266 20 02 telefon numarasından ulaşarak bilgi alabilirsiniz.

Sistem sorunu ve şifrenin unutulması durumunda ne yapılması gerekmektedir?2020-03-07T07:11:32+00:00

Web sitesine üyelik şartı gerekmemektedir. Yarışmaya başvuru sırasında yarışmacı tarafından başvuru formu doldurulurken, ekte yer alan hazır pafta şablonları kullanılmalıdır. Sisteme yüklemeye hazır olan tasarımlar 300 dpi JPEG formatında olmalıdır. Yarışmayı kazanan tasarımlar için, istenilen dosya formatları ve sisteme yüklenmeleri konusunda ayrıca bilgilendirme yapılarak süre verilecektir.

Yarışma sonuçları nerede ve ne zaman açıklanacak?2020-03-07T07:11:27+00:00

Yarışma sonuçları ile ödül kazanan tasarım ve tasarımcı bilgileri https://yarisma.keramika.com.tr/ adresinden duyurulmaktadır. Bu duyurular, ilgili jüri değerlendirmelerinin bitişini takiben aynı iş günü içerisinde yapılacaktır.

Yarışmaya birden fazla tasarım ile katılmak mümkün müdür? Her bir tasarım için farklı rumuz belirlemek gerekiyor mu?2020-03-07T07:11:23+00:00

Yarışmamıza her bir kategoride, en fazla 2 tasarım ile başvurabilirsiniz. Birden fazla tasarım ile başvuruda bulunulması durumunda tasarımcının her bir tasarım için ayrı birer rumuz belirlenmesi gerekmektedir.

Yarışmaya başvuru esnasında kaç şekilde tasarımın görselinin yüklenmesi-gönderilmesi gerekmektedir?2020-03-07T07:08:29+00:00

Her projede, tasarımın temel ilkelerini açık olarak tanımlayan ve uygulamalarını anlatan görünüşler ile tasarımın plan, konsept, ölçü cephe ve kesit görünüşleri yer alacaktır. Yarışmacılar, web sitesi üzerinden elde edecekleri hazır şablondaki beyaz zemine, tasarımlarını (300 dpi, 24 Bit renk derinliğine sahip ve JPEG formatında) beyaz zeminde ve ölçekli olarak, tek bir sayfadan oluşan pafta ile en fazla 1 MB boyutunda ve WEB sayfasına doğrudan ekleyerek göndermek durumundadırlar.