I. Ulusal

Keramika Tasarım Yarışması

HEMEN BAŞVUR

I. Ulusal

Keramika Tasarım Yarışması

06 Mart – 

Hemen Başvur

Yarışma Hakkında;

Ünsa Madencilik, Turizm, Enerji, Seramik, Orman Ürünleri, Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Bundan böyle Keramika olarak anılacaktır), geleneksel yöntemlerle üretilen seramikleri yenilikçi, modern dokunuşlarla harmanlayarak günlük yaşamlara, mutfaklara ve sofralara farklı heyecanlar ve renkler getirme yaklaşımıyla ÜNSA A. Ş. bünyesinde 2006 yılında üretim hayatına başlamıştır.

Bugün 1200 kişilik uzman kadrosu, Tasarım, Ar-Ge ve İnovasyon odaklı üretim anlayışıyla Türkiye’de ve dünyada sofra üstü sunum grubunda seramik sektörünün önemli aktörlerinden biri haline gelmiştir. Her yıl, sektörü yakından ilgilendiren moda, sanat, gastronomi konularındaki yenilikleri takip ederek oluşturduğu koleksiyonlarını tarihi, kültürel ve geleneksel dokunuşların yanı sıra modern yaklaşımlarla harmanlayarak üretim ve renk çeşitliği ile kalite ve estetiğin bir arada olduğu ürünleri yenilikçi tasarımlarla üretmektedir. Ayrıca, geçmişi arkeolojik kazılarla 7 bin yıl öncesine dayanan “Seramiğin Başkenti Kütahya’da” şehrin ve ülkenin kültürel, sanatsal, ticari miraslarına sahip çıkma bilinciyle gerçekleştirdiği üretimlerinde geleneksel pişirim süreçlerinin yanı sıra, daha yüksek ısılarda fırınlayarak oluşturduğu farklı doku ve özel sır efektleriyle, kullanıcılarına bambaşka bir tecrübe sunmayı da hedeflemektedir.

“KERAMİKA I. Ulusal Mutfak Ürünleri/sofra Ürünleri Tasarım Yarışması” Züccaciye sektörünün önemli bir temsilcisi olan Keramika tarafından sanat ve tasarım alanında eğitim gören öğrencilerin tasarıma bakış açılarının gelişmesine katkı sağlamak ve   çağdaş seramik sanatına ve endüstrisine katkı sunmak amacıyla düzenlenmektedir. Bu yıl birincisi gerçekleştirilecek olan ve geleneksel olması hedeflenen yarışma ile estetik, endüstriyel, üretilebilir, satılabilir, ulusal ve uluslararası pazarda rekabet edebilir işlevsel, yenilikçi ve estetik tasarımlara ulaşılması hedeflenmektedir.

Konu;

Yarışmanın konusu sofra seramikleri tasarımı ile sınırlıdır. Sofra seramikleri tasarımı form ve dekor olarak iki kategoride değerlendirilecektir.

Sınırlılıklar;

 • Tasarımların dekor uygulanacak tabakları ise maksimum 26 cm. ve minimum 6 cm. olmalıdır.
 • Tasarımların form boyutu maksimum 32cm. ve minimum 6 cm. olmalıdır.
 • Tasarımların form kategorisinde rölyef derinliği (rölyef uygulanacak ise) maksimum 1,5 mm olmalıdır.
 • Her iki kategoriden de tek parça çalışma beklenmektedir. Ürünü anlatabilmek adına tasarım kurgusuna uygun olarak konsept tasarımlar oluşturularak pafta üzerinde gösterilebilir. ( tasarımcının hayal gücüne bırakılmıştır.)

Katılım Koşulları;

 1. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 2. Yarışmaya 18 yaş ve üstü yurt içindeki Güzel Sanatlar Fakültesi/Sanat ve Tasarım Fakültesi/Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü gibi sanat ve tasarım eğitimi veren fakültelerin tüm önlisans, lisans, yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik öğrencilerine açıktır. Başvuru formu ile birlikte ilgili bölümlerde eğitim gören öğrencilerin 2019-2020 eğitim-öğretim dönemine ait “kayıtlı Öğrenci Belge’ lerini de göndermeleri gerekmektedir.
 3. Pandemi nedeni ile tarihi ertelenen yarışmaya 2019-2020 eğitim-öğretim yılı mezunları da katılabilecektir. 2019-2020 eğitim-öğretim yılı mezunlarının başvuru formu ile birlikte mezuniyet belgelerini de göndermeleri gerekmektedir.
 4. Yarışma bireysel başvurulara açıktır. Grup katılımları kabul edilmez.
 5. Her katılımcı yarışmaya iki kategoriden de en fazla 2 (iki) eserle katılabilir.
 6. Yarışmaya her iki kategoriden proje açıklama metinleri ile birlikte 50×70 cm boyutlarında ve 300dpi JPEG(.jpeg) formatında yapılmış çizimler ile dijital pafta gönderimi katılabilir.
 7. Juri değerlendirmesi sonrası, yarışmayı kazanan katılımcılardan form ve dekor çalışmalarına yönelik ai, pdf ve stl ( form için ) formatlarında çalışma dosyaları ayrıca talep edilecektir.
 8. Katılımcılar yarışmaya ancak daha önce başka bir yarışmada yarışmamış, özgün ve herhangi bir yerde sergilenmemiş tasarımlarla katılabilirler.
 9. Sergileme hakkı kazanan tasarımların paftaları Keramika tarafından bastırılacaktır.
 10. Yarışmaya gönderilen bütün tasarımlar üretildiği takdirde yarışmacılar 3000TL karşılığında tasarımlar üzerindeki fikri mülkiyete ilişkin hakları Keramika’ ya devrettiklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.
 11. Ödül, özel ödülve sergilenmeye değer bulunan tasarımlar yarışma kataloğunda (e-katalog ve basılı) yer alacaktır.
 12. Yarışma katılımcıları, kimlik, iletişim ve öğrenim verilerini işbu yarışma süresince ve yarışma bitiminden itibaren 2 ay süre ile saklanmasına şimdiden muvafakat ederler. Yarışmada ödül kazanan katılımcılardan ödüller belirlendikten sonra hesap numaraları talep edilecektir. Yarışmada ödül alanların, kimlik bilgileri ile fotoğraflarının sosyal medya ve internet sayfası üzerinden yayınlanmasına şimdiden muvafakatleri vardır.
 13. Alınan kişisel veriler yalnızca bu yarışma özelinde sadece iletişimin sağlanması ve tasarımla tasarımcıyı ayırt etmede kullanılacak olup 3. kişi yahut kurumlarca paylaşılmayacaktır.
 14. Sergilemeye değer görülen esrelere teşvik amacıyla 250 TL ödenecektir. Yarışma sonunda sergilenen eser sahiplerinden hesap numaraları istenecek ve en geç yarışma bitiminde 15 gün sonrasına kadar ödeme yapılacaktır.

Başvuru Detayları;

Yarışma değerlendirmesi tek aşamada gerçekleşecektir. Dekor ve form tasarımı kategorilerinde birinci, ikinci, üçüncü ve Himmet Ünal Özel Ödülü seçilecek ayrıca sergileme için seçim yapılacaktır.

Yarışmacılar tasarımlarını 06 Mart – 11 Aralık 2020 tarihleri arasında yarisma.keramika.com.tr adresinde yer alan sisteme yükleyecektir.

Tasarımlar 50x70cm boyutlardaki paftalarda, beyaz zeminde yer almalıdır, her bir tasarım için en fazla iki pafta ile hazırlanabilir.

Online başvuruda;

Katılımcı bütün proje yüklemelerini yaparken yarışma şartnamesini ve verdiği bilgilerin doğruluğunu kabul ederek başvurusunu gerçekleştirebilir.

 1. Eser tanıtım paftası (teknik çizim, konsept sunum, detay ve kesit görüntüsü, eser açıklama metni (en fazla 150 kelime), tasarım ismi) 50×70 cm boyutlarında ve 300dpi JPEG(.jpeg) formatında,
 2. Öğrenci belgesi yer almalıdır.

Eser tanıtım paftası üzerinde tasarımcıya ait herhangi bir bilgi bulunmamalıdır. Paftanın sağ üst köşesinde 3 harf ve 3 rakamdan oluşan 6 haneli rumuz ve yarisma.keramika.com.tr adresinde yer alan Keramika logosu üst orta kısmında yer almalıdır. Yarışmaya birden fazla tasarım ile katılan tasarımcılar her bir pafta için yeni rumuz belirlemelidir.

Ödül ve sergileme alan eserler 18 Aralık 2020 tarihinde yarisma.keramika.com.tr sayfasından duyurulacaktır.

Yarışma ödül töreni ve sergi açılışı 25 Aralık 2020 Cuma günü saat 18:00’de yapılacaktır.

Sergi, 04 Ocak 2021 akşamına kadar devam edecektir.

Değerlendirme Ölçütleri;

Seçici Kurul değerlendirmesinde dikkate alınacak hususlar aşağıdaki gibidir;

 • Tema: Tasarım önerisinin ilgili temaya uygun olması
 • İnovasyon: Tasarım önerisinin yenilikçi ve özgün olması.
 • İhracat Potansiyeli: Tasarım önerisinin ihracat potansiyelini taşıyor olması, uluslararası pazarda satılabilir olması
 • Estetik: Tasarım önerisinin estetik açıdan yeterli olması: görsel bütünlük, çekicilik, duygulara hitap.
 • İşlevsellik: Tasarım önerisinin öngördüğü işlevleri teknik olarak sağlayabilmesi ve  kullanıcısının ihtiyaçlarını karşılaması(ergonomi, kullanım kolaylığı, ürün  dili).
 • Gerçekleştirilebilirlik: Tasarım önerisinin üretime uygun olması ve tasarımın işlevine uygun malzeme seçimi. (gerçekçi maliyet ve üretim yöntemi bilgileri beklenmektedir)
 • Güvenlik: Tasarım önerisinin kullanıcı güvenliğini tehlikeye sokmaması.
 • Sürdürülebilirlik: Tasarım önerisinin; çevreye duyarlı olması, kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik olması, su, malzeme ve enerjiyi etkin kullanması(üretim ve kullanım esnasında). 
 • Teknik Yeterlilik: Tasarım önerisinin şartnamede belirtilen başvuru formatına uygun olması.

Eserlerin özgünlüğüne ilişkin değerlendirme hakkı Seçici Kurula aittir.

Telif Hakları;

 1. Tasarımların daha önce başka bir yarışmaya katılmamış, özgün ve herhangi bir yerde sergilenmemiş olması gerekmektedir. Kopya olduğu anlaşılan tasarımlar yarışma jürisi tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır. Benzer ya da alıntı olduğu belirlenen tasarımlar yarışma dışı bırakılır; ödül kazandıysa ödülü Keramika tarafından hiçbir ihbar veya ihtara gerek olmaksızın öğrenme tarihi ile muacceliyet kesbeder ve geri alınır. Bu durum diğer ödül alan veya almayan tasarımcılar açısından herhangi bir hak etme hakkı doğurmaz.
 2. Tasarımcılar, Keramika tarafından yarışmaya katılan eserler ile ilgili olarak kaybolma, çalınma, hasar görme gibi durumlar da dahil olmak üzere herhangi bir sorumluluk kabul edilmediğini peşinen kabul etmişlerdir.
 3. Yarışmaya gönderilen eserin özgünlüğü ile ilgili bir iddia olması ve üçüncü kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmesi durumunda sorumluluk tasarımcıya ait olacaktır.
 4. Keramika çalışanları ve jüri üyelerinin birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamayacaktır.
 5. Yarışma ile ilgili her türlü sorunun hukuki ve maddi yaptırımı yarışmacıya ait olup, doğabilecek sorunlardan yarışma organizasyonu sorumlu değildir.
 6. Yarışmaya katılan tüm eserlerin görsel kullanım hakkının Keramika’ya ait olacağı hususunda yarışmacılar mutabıktırlar.
 7. Dereceye giren yarışmacılar, eserlerinin Fikri ve Sanat Eserleri Kanunundan doğan tüm haklarının, eğitsel, sosyal ve kültürel alandaki faaliyetlerinde kullanmak üzere Keramika Seramik’e ait olduğunu, Keramika Seramik’ in işbu eserleri sergileme, çoğaltma, yayma ve kullanma hakkına sahip olduğunu peşinen kabul etmektedirler.
 8. Yarışmaya başvuran tüm katılımcılar, yukarıda belirtilen hükümleri kabul etmişlerdir. Yarışma jürisi katılım koşullarının herhangi birine uygun olmadığı tespit edilen eserleri, sergiden ve ödülden menetme hakkına sahiptir.
 9. İşbu şartnameden doğacak uyuşmazlıkların olması halinde Kütahya mahkemeleri ve icra daireleri münhasıran yetkilidir.
 10. KERAMİKA Seramik, yarışmaya katılan katılımcılara ait bilgi, resim ve görselleri projeleriyle birlikte uygun bulduğu formatta yayınlama, arşivleme, 3 boyutlu prototipini yaptırma ve sergileme hakkını süresiz sahip olacaktır.
 11. Katılımcılar iş bu şartnamenin belirlediği koşulları kabul etmiş sayılırlar.

Jüri;

 • Prof. İsmail Yardımcı – Uşak Üniversitesi
 • Dr. Öğr. Üyesi Füsun CURAOĞLU – Eskişehir Teknik Üniversitesi
 • Dr. Öğr. Üyesi Emel Ertürk – Atılım Üniversitesi
 • Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Gül ÇETİN – Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
 • Öğr. Gör. Filiz Özsuca – Atılım Üniversitesi – ETMK Yönetim Kurulu Üyesi
 • Melek Arslan – KERAMİKA
 • Aysun Erzincan – KERAMİKA
 • (Gerektiği takdirde Keramika tarafından jüri üyelerinde değişiklik yapılabilir.)

Ödüller;

Form

 • Birincilik Ödülü – 5000 TL+ Plaket + Başarı Belgesi + Katalog
 • İkincilik Ödülü – 4000 TL+ Plaket + Başarı Belgesi + Katalog
 • Üçüncülük Ödülü – 3000TL+ Plaket + Başarı Belgesi + Katalog
 • Himmet Ünal Özel Ödülü – 2000 TL+ Plaket + Başarı Belgesi + Katalog
 • Sergileme – 250TL + Katılım Belgesi + Katalog

Dekor

 • Birincilik Ödülü – 5000 TL+ Plaket + Başarı Belgesi + Katalog
 • İkincilik Ödülü – 4000 TL+ Plaket + Başarı Belgesi + Katalog
 • Üçüncülük Ödülü – 3000 TL+ Plaket + Başarı Belgesi + Katalog
 • Himmet Ünal Özel Ödülü – 2000 TL+ Plaket + Başarı Belgesi + Katalog
 • Sergileme – 250TL + Katılım Belgesi + Katalog

Yarışma Takvimi;

 • Yarışma İlanı – 06 Mart 2020
 • Tasarımların Son Teslim Tarihi – 11 Aralık 2020 (saat: 17:00’a kadar)
 • Jüri Değerlendirmesi – 14-18 Aralık 2020
 • Ödül Alan Tasarımların İlanı – 18 Aralık 2020
 • Ödül Töreni ve Sergi – 25 Aralık 2020

İletişim Bilgileri;

 • Adres: ÜNSA A.Ş & Keramika Seramik Fabrikası 1. Organize Sanayi Bölgesi 3. Cadde No: 1 Merkez / Kütahya / TÜRKİYE
 • Telefon: 0 (274) 266 20 02
 • Fax: 0 (274) 266 24 55
 • E-posta: yarisma@keramika.com.tr
 • Web: yarisma.keramika.com.tr

Yarışmayı Düzenleyen Kurum;

Ünsa Madencilik, Turizm, Enerji, Seramik, Orman Ürünleri, Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Gelişmelerden haberdar olun.

  Tüm kişisel verileriniz KVKK kapsamında korunmaktadır.